Menu

Polska Solidarność Narodowościowa

Blog o nowo powstałej partii politycznej, która zmieni Twoją przyszłość!

Kultura polityczna.

psnarodowosciowa

Polityka jest w dzisiejszych czasach bardzo popularna, wszechobecna. Dlatego też podejmujemy kontrowersyjny temat, jakim jest kultura polityczna.

Podmiotem polityki są zawsze ludzie, a kultura posługiwania się polityką jest kluczowym elementem. Determinuje ona, w jakim stopniu i na jakim poziomie obywatele będą uczestniczyli w życiu politycznym państwa. Określa także sposób uprawiania polityki przez reprezentantów państwa. Zróżnicowanie polityków pod względem kultury politycznej jest ogromne. Kultura polityczna obejmuje zbiór postaw i zachowań ludzi uczestniczących aktywnie w sferze życia politycznego. Swoistym elementem wchodzącym w skład kultury uprawiania polityki jest jej potoczne rozumienie przez osoby, które podlegają konsekwencjom jej zastosowania.

Statystycznemu Polakowi polityka zazwyczaj kojarzy się z nieuczciwością. W krajach, gdzie tradycje polityczne są dużo większe sfera polityczna postrzegana jest jako sposób realizowania potrzeb obywateli przez jej przedstawicieli. Istotna jest przynależność i identyfikacja obywateli z określonymi wspólnotami politycznymi, co daje im podstawową orientację w sferze partii i wzajemnych układów. Tylko poprzez ciągły udział w życiu politycznym oraz przyswajanie praw, którymi się kieruje można taką ogładę zdobyć. Aktualnie termin "kultura polityczna" jest w naszym życiu parlamentarnym pojęciem nieco zapomnianym. Świadczą o tym kłótnie i wzajemne przepychanki wszystkich ważniejszych partii mających wpływ na politykę państwa. 

Jak myślicie, jakie działania powinniśmy podjąć, by zniwelować różnice w kulturze politycznej i zażegnać wszelkie spory? Czy państwo zdołałoby stanąć na wysokości zadania? I czy taka rzeczywistość jest w ogóle możliwa? 

© Polska Solidarność Narodowościowa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci